2010. február 26., péntek

Hamlet W. S.; Krétakör Színház, rendező: Schilling Árpád


William Shakespeare művei az egyetemes kultúra része, örökérvényű drámák, kötelező tananyag. A Hamlet című drámája az össze közül a legismertebb, a legtöbbször feldogozott, sosem huny ki a társművészetek részéről az iránta való érdeklődés. Bármennyire is szép munka Arany János fordítása, mára nehezebben befogadható darabbá vált. Sajnos napjaink tanterve sem haladt kellőképp az idővel, a gyermekek – véleményem szerint – még mindig túl korán találkoznak Shakespeare-rel. Mindannyian tudjuk, hogy irodalomoktatásunk a történelem szabta időrendben halad előre, így a legrégebbi, a ma emberének legnehezebben érthető szövegekkel próbálják megszerettetni az olvasását a gyerekekkel. Nem nehéz bebizonyítani azt, hogy ez a hozzáállás mennyire téves. Mire a gyermek a mai, kortárs nyelvvel találkozna, teljesen elmegy a kedve az irodalomtól, ami meglátása szerint csak valami sznob elfoglaltság, az elszállt emberek sajátja, egy letűnt kor maradéka. Homérosz szövegei felől közelítve igazuk is van.
E körülmények között nagyszerű ötletnek tartom a színház egy olyan tevékenységét, amikor megpróbálja – főleg a diákság számára – közelebb hozni az irodalmat, lefordítva mai nyelvre, de csöppet sem rontva az irodalmi mű élvezetén. Sőt olykor egészen ötletes megoldásokkal találkozhatunk.
Tegnap este a Pécsi Harmadik Színházban vendégszerepelt az egykorvolt Krétakör Társulat egy csöppnyi magja, és Shakespeare Hamletjét adták elő. A szöveg már frissebb, köszönhető Nádasdy Ádámnak, aki nem kisebb feladatot vett a nyakába, minthogy számos Shakespeare drámát leporolt, és a ma élő ember nyelvére próbálta meg lefordítani. Már korábban is tapasztaltam más drámák tekintetében, hogy vállalkozása csöppet sem értelmetlen. A Schilling Árpád rendezésében készült előadás Nádasdy fordítása mellett többek között William Blake, Georg Büchner, Eminem, Allen Ginsberg, Johann Wolfgang Goethe, József Attila és Pilinszky János szövegeit is felhasználja.
A színpad maga a nézőtér és egyben a játéktér helye. Az előadás kezdete előtt a három játszó, Rába Roland, Nagy Zsolt és Gyabronka József tereli be a nézőket a székekhez, segítve a minél gördülékenyebb helyfoglalást. Elmondják, itt most a Hamletet adják elő, ők hárman, a sokszereplős dráma szerepeit felváltva eljátszva. A színészeknek szóló instrukciók felolvasására a nézők közül kérnek fel önként kiválasztottakat. A négyzet alapú térben, mi köztünk, néző között, megelevenedik egy történet. Ami talán a mi történetünk is lehet. A felnőtté válás története. „Kiegyensúlyozott, gazdag család. Apa erőskezű, anya szép, a fiú okos és egészséges. Apa meghal, anya újraházasodik, a fiú nem térhet vissza az iskolába. Hamlet konzervatív fiatal, hisz a család egységében, a szó igazságában, a barátságban, a szerelemben és Istenben. Nem ismeri a veszteség érzését, a keserűséget, a reménytelenséget, s ezzel együtt az önállósággal járó felelősséget sem. A felnőtté válás pillanata az, amikor ráébredünk kiszolgáltatottságunkra, gyengeségünkre, tragikus magányunkra. Amikor szembenézünk a világgal, és kétségbeesve tapasztaljuk, hogy az ifjúsági regényekből magunkba szívott átlátható szabályrendszerek egyszerűen alkalmazhatatlanok a felnőttek társadalmi viszonyaira, megroppan bennünk valami. Az emberek szánalmasan kicsinyesnek, gyávának és hazugnak tűnnek. Ennek elfogadását hívjuk szocializációnak, az ezzel való szembeszegülést pedig antiszociális viselkedésnek, anarchiának, avagy infantilizmusnak. Képzelhetünk-e más sorsot e fiú számára? Nem. Mert ez a kérdés eleve értelmetlen. Akkor mi a tanulság? Az, hogy nincs tanulság. Life is hard.”
Mai nyelvre lefordítva a Hamlet erről szól, ahogy az előadás ismertetője összefoglalja. A három játszó ötletesen, valóban a nézőnek szólva mesél Dánia romlottságáról, egy szörnyű gaztettről és egy vérfertőző kapcsolatról. A játszók köztünk ülnek, nekünk beszélnek. Eszköztelen színház ez. Nem kell nekik semmi más jelmez, díszlet, mint néhány szék, vizes palack egy-két gyűrött, lógó ing vagy éppen Che Guevera póló. A játszók kellékei végtelen, telis-tele van furfanggal, játékkal, humorral, drámával, énekkel. Kifejezetten élveztem ezt a remek előadást. Nagyon sajnálom, hogy fennállása alatt nem figyeltem fel a Krétakörre. Szerencsére még egy-egy maradványa máig hat. Az előadásra nem kellett jegyet venni, a végén a színészek kalapozták össze, ki-ki annyit adhatott, amennyit szánt. No persze 1500-2000 forintot illik adni, mondták viccesen. Aki akart, maradhatott még az előadás után beszélgetésre, megbeszélni a látottakat. Az osztályterem színház egy másik szimpatikus vonása ez. Sajnos nem volt egyszer sem alkalmam az előadások után ott maradnia beszélgetésen, tegnap sem tettem azt, de önmagában ez a gesztus, a látottak megértésére irányuló diskurzus nagyon jó öltet.
A Hamlet W.S. nem fogalmaz meg pontos válaszokat, sokkal inkább kérdez, a jól lehatárolt, világos problémákra irányítja a figyelmet. Az előadás magától értetődő egyszerűsége maga a színház bravúrja. Itt mutatkozik meg igazán, hogy az alapokból hogyan épül fel minden sallang nélkül a valódi színház.
(képek: www.kultura.hu)

Nincsenek megjegyzések: